nieuws

NVWA moet beslissen over vleesvoorraad Selten

Wetgeving

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) draagt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op binnen 12 weken te beslissen wat er verder moet gebeuren met het vlees van de failliete vleesgroothandel Willy Selten.

NVWA moet beslissen over vleesvoorraad Selten

Het gaat om een grote hoeveelheid begin 2013 in bewaring genomen rundvlees. Een deel daarvan is vermengd met paardenvlees. De curator spande een procedure aan.

Tracering onmogelijk

Selten heeft in 2011 en 2012 meer dan 300 ton paardenvlees, al dan niet opgemengd met rundvlees, verwerkt. De administratie van Selten duidt het paardenvlees valselijk aan als rundvlees en maakt daarmee de tracering onmogelijk.

Vleesvoorraad in bewaring

De NVWA had daarmee volgens de CBb genoeg reden om de vleesvoorraad in bewaring te nemen in afwachting van vernietiging of een andere passende maatregel. De NVWA heeft niet uitgelegd waarom nog steeds niet is beslist welke maatregelen genomen moeten worden.

Niet al het vlees is onveilig

Eén van de verwerkte paardenkarkassen bevatte het niet in de voedselketen toegelaten geneesmiddel fenylbutazon. Dat betekent niet dat al het in bewaring genomen vlees onveilig is voor menselijke consumptie. Ook al is niet direct duidelijk in welke partij(en) dit besmette paardenvlees terecht is gekomen, had de NVWA dit moeten onderzoeken blijkt uit de uitspraak van de CBb.

Binnen 12 weken moet NVWA reageren

De curator bood daarvoor ook de mogelijkheid met zijn plan van aanpak, dat veronderstelt dat het mogelijk is om dit vlees af te zonderen van andere partijen. De curator geeft concreet aan om welke artikelnummers, producten en gewichten het gaat. De NVWA heeft volgens de CBb ten onrechte niet gemotiveerd gereageerd op dit voorstel en moet dat binnen 12 weken alsnog doen.

Reageer op dit artikel