nieuws

‘EU faalt in strijd tegen voedselverspilling’

Wetgeving

De maatregelen van de Europese Unie om voedselverspilling tegen te gaan zijn te versnipperd en onregelmatig. Het probleem wordt nu op het bordje van de lidstaten geschoven.

‘EU faalt in strijd tegen voedselverspilling’
Archief Vakmedianet

De Europese Commissie zou het beleid rond voedselverspilling juist veel beter zou moeten coördineren, stelt de Europese Rekenkamer in een vandaag verschenen rapport. De recente oprichting van een Europees platform tegen voedselverspilling vormt volgens de controleurs geen oplossing. Wereldwijd gaat naar schatting ongeveer een derde van voor mensen bedoeld voedsel verloren, met enorme economische en milieukosten.

Geen gezamenlijke definitie van het probleem

Een van de redenen dat dit niet terugloopt, is dat er geen gemeenschappelijke definitie van voedselverspilling is. De EU-landen, het Europees Parlement en de G20 hebben herhaaldelijk opgeroepen tot een krachtiger rol voor Brussel. Veel eerdere aanbevelingen zijn echter genegeerd of maar deels doorgevoerd. ‘Wat we nu nodig hebben, is een betere afstemming van het bestaande beleid, een betere coördinatie en een duidelijke beleidsdoelstelling om voedselverspilling te verminderen’, aldus rekenkamerlid Bettina Jakobsen.

Obstakels voor voedselschenkingen wegnemen

Zij stelt onder meer voor om juridische en andere obstakels voor voedselschenkingen weg te nemen. De nadruk moet echter liggen op het voorkómen van verspilling, niet alleen bij supermarkten en de industrie, maar ook in de landbouw en visserij.

Reageer op dit artikel