nieuws

Kort geding tegen alcoholverkoop bij kapper en boekhandel op 5 juli

Wetgeving

De rechtbank in Den Haag behandelt op 5 juli het kort geding waarin de SlijtersUnie eist dat gemeenten stoppen met de pilot blurring. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is in dit geval de tegenpartij. Deze pilot maakt het mogelijk wijn te kopen bij de boekhandel of een prosecco te drinken bij de kapper.

Kort geding tegen alcoholverkoop bij kapper en boekhandel op 5 juli

De rechter verbood de pilot ‘Mengvormen winkel/horeca’ die blurring toestaat al eerder. Maar gemeenten zetten de pilot niet stop.

In de door de VNG geïnitieerde pilot worden ondernemers door burgemeesters gevraagd de Drank- en Horecawet (DHW) te overtreden.

Burgemeesters willen verboden mengfuncties toestaan door deze te inventariseren en te onderzoeken onder welke voorwaarden zij uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. De pilot maakt het mogelijk wijn te kopen bij de boekhandel of een prosecco te drinken bij de kapper.

De rechtbank Overijssel heeft onlangs bepaald dat wijnverkoop in een boekhandel niet is toegestaan. Daarbij is uitdrukkelijk overwogen dat de DHW geen ruimte biedt voor experimenten in het kader van een pilot.

Ook staatssecretaris Van Rijn heeft de VNG hier meerdere malen op gewezen.

De VNG noch de deelnemende gemeenten willen gehoor geven aan de oproep van de SlijtersUnie om de pilot te staken. De brancheorganisatie voor slijters heeft eerder al strafrechtelijk aangifte gedaan tegen de VNG voor het opzettelijk uitlokken van strafbare feiten. Die aangifte is nog in behandeling.

Voorzitter van de SlijtersUnie, Ron Andes: ‘Het gaat in deze niet alleen om de schade die slijters lijden door de pilot, maar in veel belangrijkere mate, om het risico op schade bij het publiek. Daarbij kan dan in het bijzonder gedacht worden aan kwetsbare groepen, alcoholafhankelijken en jeugdigen. De pilot creëert juist die risico’s die de DHW probeert in te dammen. De DHW probeert zoveel mogelijk impulsaankopen van alcohol te voorkomen.’

Andes vervolgt: ‘Uitbreiding van het aantal verstrekkingspunten verdraagt zich niet met het gegeven dat op de huidige verstrekkingslocaties naleving van de wet – bijvoorbeeld op het gebied van de naleving van de alcoholleeftijd – al tekort schiet, en dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden, dat dit bij uitbreiding alleen maar slechter zal worden’

‘Iedere dag dat de pilot voortduurt worden consumenten, jong en oud, blootgesteld aan productconfrontatie buiten de in DHW aangewezen situaties, hetgeen leidt tot een direct risico voor de volksgezondheid.’

Reageer op dit artikel