blog

Feestje?

Wetgeving

Blurring is het buzzwoord van vandaag. In retail- en marketingland wordt het verschijnsel, de grensvervaging tussen retail en horeca, geroemd. Het zou dé kans zijn om leegstaande winkelpanden en – straten een nieuw leven in te blazen. Want winkelende mensen willen beleving en overal en altijd iets kunnen eten of drinken.

Feestje?

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet de kansen en is eind vorig jaar een pilot ‘blurring’ gestart. Gekeken wordt in hoeverre het mogelijk is bepaalde mengvormen van horeca en detailhandel toe te staan. Het gaat dan met name om zogenoemde gemengde winkels: een boekwinkel waar je iets kunt eten of een kapper die een glaasje wijn schenkt. Formules waar een markt voor is, maar die niet passen binnen de kaders van de Drank- en Horecawet (DHW), aangezien volgens de letter van de wet daar een drank- en horecawetvergunning voor nodig is.

Veel gemeenten juichen dit initiatief toe. Een gemeente als Den Bosch is zo enthousiast dat winkeliers in de binnenstad de kans krijgen om een klein terras te exploiteren voor hun zaak waar ze ook alcohol mogen schenken. Ook Maastricht, Zwolle, Arnhem en Amsterdam doen mee aan de pilot om alcohol toe te staan in de retail, zonder dat de winkeliers hoeven te voldoen aan de eisen van de DHW.

Je zou verwachten dat horecaondernemers in de pilot ook de ruimte krijgen om een winkeltje te beginnen, maar dat is niet zo. Pilot of niet, het is voor horecaondernemers nog steeds heel moeilijk om een blurringconcept neer te zetten. Plannen lopen al te vaak stuk op de regelgeving. Dan wordt er geschermd met dezelfde DHW! Het is goed dat gemeenten experimenteren, maar geef aan retailers en horecaondernemers dezelfde mogelijkheden. Of, zoals Ton Poppes, eigenaar van vier horecabedrijven op het Rembrandtplein in Amsterdam zegt: ‘Het fenomeen blurring moet niet alleen het feestje van winkeliers worden.’

Reageer op dit artikel