artikel

Blurring: dit mag wel, dit mag niet

Wetgeving

Er is veel onduidelijkheid over Blurring. Platform 31 heeft de zaken op een rijtje gezet. De do’s and don’ts van blurring.

Blurring: dit mag wel, dit mag niet

Het inpassen van nieuwe, gemengde bedrijfsmodellen in bestaande regels, levert geregeld ingewikkelde discussies op tussen ondernemers en gemeenten, aldus Platform31 kennis van stad en regio op zijn website.

Om meer helderheid te scheppen over wat binnen de kaders van huidige wet- en regelgeving wel en niet mag bij het mengen van detailhandel en horeca, is een infographic gemaakt door het Platform. ‘Tegelijkertijd laat deze infographic zien hoe ondernemers en de overheid de regels slimmer kunnen interpreteren. In de casussen wordt qua regelgeving vooral gekeken naar de Drank- en Horecawet en het bestemmingsplan, omdat deze regels in de praktijk vaak als struikelblokken worden ervaren.

La Place - Misset Horeca‘De infographic is samengesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Platform31 en BRO in het kader van de pilot Verlichte regels winkelgebieden. De infographic is niet bedoeld als uitputtend overzicht van (on-)mogelijkheden van blurring, maar als handreiking voor overheden en ondernemers’ , aldus de initiatiefnemers.

Overigens heeft alcoholwaakhond Stap al kritiek op de poster. Lees het hier.

Klik hieronder op de poster om de wetgeving te bestuderen:

Reageer op dit artikel