nieuws

WUR doet onderzoek naar invloed van voeding en darmbacteriën op ADHD

Onderzoek

De invloed van voeding en darmbacteriën op het gedrag van kinderen met ADHD is het onderzoeksthema van het FlorA-consortium, een initiatief van ADHD-specialisten en Wageningen University & Research.

WUR doet onderzoek naar invloed van voeding en darmbacteriën op ADHD
Archief Foodvisie

Zowel genen als omgevingsfactoren spelen een grote rol bij het tot stand komen van ADHD, maar het is onduidelijk welke omgevingsfactoren dat precies zijn en hoe groot hun invloed is. Met dit onderzoek willen de wetenschappers meer inzicht verkrijgen in de oorzaak en de achterliggende mechanismen van ADHD. Deze kennis kan leiden tot nieuwe behandelmethodes.

ADHD en voeding

ADHD-symptomen kunnen sterk verminderen als kinderen met ADHD een speciaal dieet volgen, zo toonde een grote Nederlandse studie aan, die in 2011 gepubliceerd werd in het gezaghebbend medisch tijdschrift The Lancet, meldt WUR op haar website. Het FlorA consortium zal zich nu vooral richten op het werkingsmechanisme van voeding: wat gebeurt er tijdens het volgen van dit dieet met de microbiota – de gezamenlijke micro-organismen in de darmen –, het metabolisme, het immuunsysteem en de hersenen, en zijn de bevindingen wellicht te koppelen aan eventuele gedragsveranderingen.

ADHD-therapie op maat

De onderzoekers hopen door middel van dit 6 jaar durende onderzoek vast te stellen hoe groot de invloed van voeding op ADHD werkelijk is. Ook hopen zij biomarkers te vinden (zoals bepaalde stoffen in het bloed of veranderingen in de darmbacterie-populaties) die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier vast te stellen òf een kind met ADHD gebaat is bij een dieet, en zo ja, op welke voeding het kind positief dan wel negatief reageert. Door de inzet van biomarkers kan in de toekomst de behandeling van ADHD per persoon vastgesteld worden (personalized medicine).

Reageer op dit artikel