nieuws

‘Horeca en retail willen weer meer investeren’

Onderzoek

Retailers en horecaondernemers in het midden- en kleinbedrijf zien de komende maanden over het algemeen met vertrouwen tegemoet. Ze gaan voor 2016 uit van een toename van de omzet en de winst. In de Horeca vertaalt dit zich al in een grotere investeringsbereidheid.

‘Horeca en retail willen weer meer investeren’

Dit komt naar voren uit de meest recente branchescans van SRA, de grootste accountantsorganisatie van Nederland. De scans geven ondernemers inzicht in hoe zij er financieel voor staan en in hoe zij het doen ten opzichte van branchegenoten.

Winst en omzet nemen toe
Zowel retailers als horecaondernemers gaan ervan uit dat hun winst en omzet in 2016 zullen stijgen. Ondernemers in de Horeca zijn het meest optimistisch: zij verwachten dat de omzet met gemiddeld 8 procent zal toenemen, terwijl de winst naar verwachting met gemiddeld iets meer dan 6 procent zal stijgen. De respondenten in de SRA Retailscan gaan gemiddeld uit van een omzetstijging van iets meer dan 6 procent, waarbij de verwachte toename in de food-sector (bijna 8 procent) hoger is dan die in de non food-sector (iets minder dan 5 procent). De winst zal naar verwachting gemiddeld 5,5 procent hoger uitkomen dan vorig jaar.

Horeca wil meer investeren
Opvallend is dat de investeringsbereidheid ook bij de kleinere bedrijven is toegenomen. Dit kan erop wijzen dat de financiële reserves zijn verbeterd, maar ook de lage rente kan een rol spelen. Horecaondernemers zien hun investeringsniveau in 2016 gemiddeld met ongeveer 5 procent omhoog gaan. Daarbij gaan respondenten in de logiesverstrekking uit van de grootste stijging (ruim 7 procent versus 4,5 procent voor eet- en drinkgelegenheden). Door de grotere investeringsbereidheid neemt ook de behoefte aan externe financiering toe.
Retailers en horecaondernemers zien vooral mogelijkheden dankzij de aantrekkende economie, een efficiëntere manier van werken en marktontwikkelingen. Horecaondernemers zijn daarnaast positief over de financiële situatie van hun bedrijf (bijna 40 procent van de respondenten ziet hier een kans). Binnen de Horeca valt op dat respondenten in de logiesverstrekking meer kansen zien in samenwerking en netwerken dan een jaar geleden. Dit geldt eveneens voor non-food retailers. Ondernemers in de voedingsdetailhandel zien hier juist minder mogelijkheden.

Kredietverlening
De kredietverlening door banken is voor zowel retailers (bijna 49 procent) als horecaondernemers (bijna 42 procent) een van de belangrijkste bedreigingen voor 2016. Retailers in de food-sector verwachten ook veel last te hebben van overheidsmaatregelen. Voor non-food blijft de eigen financiële situatie een belangrijke uitdaging. De nieuwste Horecascan werd ingevuld door 160 ondernemers. Iets meer dan 20 procent is actief in de logiesvertrekking, de rest heeft een restaurant, café of cafetaria. In beide branches is meer dan 90 procent van de respondenten eigenaar of directeur-grootaandeelhouder. Het merendeel van de respondenten heeft minder dan 10 fte’s in dienst.

Reageer op dit artikel