blog

Hoe duurzaam is uw energie eigenlijk?

Onderzoek

Nederland zal in 2050 80-95 procent minder CO₂ uitstoten dan in 1990, aldus de Energieagenda van minister Kamp. Naast een flinke efficiencyslag betekent dit een forse toename van het aandeel hernieuwbare energie. Men zet landelijk in op meer windenergie, en we gaan uiteindelijk van het gas af. Daarnaast zijn er kansen voor lokale, kleinschalige toepassing van warmte-energie uit zon en aardwarmte. Bedrijven zullen gestimuleerd dan wel gedwongen worden hun bijdrage te leveren aan deze noodzakelijke energietransitie.

Hoe duurzaam is uw energie eigenlijk?
Debora van Zee

Niet gebruiken van energie is in alle opzichten uiteraard het duurzaamst. Ga dus eerst voor maximale efficiency. Voor de energievraag die overblijft, moet u zich afvragen waar deze energie vandaan komt en hoe duurzaam die is. Maar hoe pakt u dat aan?

Stap 1: Verdiep u in de duurzaamheid van uw huidige energieaanbieder. Bijvoorbeeld via de online Wise-Energievergelijker. Scoort uw huidige leverancier niet zo best? Volg dan het Wise overstapadvies voor bedrijven op.

Stap 2: Onderzoek de mogelijkheden om zelf groene stroom op te wekken. Je kunt denken aan zonnepanelen, geothermie, wind of biomassa. De website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt een Quickscan Duurzame Energie. Deze scan geeft een goede indicatie van welke methodieken voor uw bedrijf technisch mogelijk, relevant en financieel haalbaar zijn. Ook wordt de potentiële CO₂-besparing berekend. Komt er een positief resultaat uit de scan? Huur dan een expert in om dit verder uit te werken. Daarnaast kunt u met collega-ondernemingen in de buurt kijken naar de collectieve vraag en mogelijkheden voor gezamenlijke opwekking.

Stap 3: Onderzoek de bredere MVO-score van het type groene stroom dat u in wilt zetten. Als u zelf stroom op gaat wekken, houd dan naast de CO₂-besparing waar mogelijk ook rekening met andere MVO-indicatoren zoals impact op de lokale omgeving (geluid, stank), milieuvervuiling elders in de keten, arbeidsomstandigheden en mensenrechten in productielanden. Om een indruk te krijgen van de risico’s in de keten, kunt u gebruik maken van de online MVO-risicochecker. Met deze informatie kunt u gericht navraag doen bij potentiële leveranciers van installaties ten aanzien van hun beleid op deze punten. Raadpleeg waar beschikbaar ook onafhankelijke vergelijkingen van leveranciers op deze MVO-risico-indicatoren.

Als sluitstuk kunt u onvermijdelijke CO₂-uitstoot ‘compenseren’ door financiële steun aan projecten die CO₂-reductie, afvang of opslag bewerkstelligen. Te denken valt aan plaatsing van bomen, windmolens, schone kookvoorzieningen in ontwikkelingslanden, et cetera. Er zijn diverse bedrijven die dergelijke CO₂-compensatiecertificaten aanbieden.

Reageer op dit artikel