nieuws

Food2Future: ‘MVO betekent 2 procent meer marge’

Innovatie

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, behalen tenminste 2 procent meer marge en zijn stabieler als het economisch minder gaat. ‘Je moet gewoon ergens beginnen’, neemt Debora van Zee eventuele koudwatervrees weg. Van Zee runt Food2Future, een adviesbureau ter bevordering van duurzaam en verantwoord ondernemen.

Food2Future: ‘MVO betekent 2 procent meer marge’
Deborah van Zee bij het klimaatneutrale Posbank-paviljoen in Rheden. Foto: Koos Groenewoldt

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een relatief nieuw element in de bedrijfsvoering, maar de term is niet nieuw. Er hangt een soort stroperigheid omheen; duurzaam ondernemen lijkt maar mondjesmaat op gang te komen in ambachtelijke midden- en kleinbedrijven. Dat komt doordat niet iedere ondernemer weet hoe hij MVO handen en voeten kan geven en wat dat oplevert.

Dat is zonde, stelt Debora van Zee, die de start-up Food2Future is begonnen om duurzaam ondernemen onder de aandacht te brengen bij bedrijven en daar te helpen met de invoering ervan. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van: ondernemer, medewerkers, klanten en omgeving.

Concreet: bedrijven met een goed MVO-beleid behalen minstens 2 procent meer winstmarge en presteren stabieler in onzekere tijden. Dat is te danken aan het terugdringen van de verspilling van energie en grondstoffen, aan het feit dat medewerkers een grotere betrokkenheid voelen met het bedrijf (ze voelen zich mede-eigenaar), aan een grotere innovatiekracht en aan een grotere loyaliteit van klanten. ‘Wat maakt het MVO?’, vraagt Van Zee. ‘Het integrale karakter: het continu verbinden van zorg voor mens en milieu aan zakelijk succes. Een andere uitleg die je aan de afkorting kunt geven is: Met Verstand Ondernemen.’

Klimaattop Parijs
De in december 2015 succesvol afgesloten klimaattop in Parijs moet een keerpunt worden in de wereldconsumptie van energie en de daaruit voortvloeiende vervuiling. De productie van voeding maakt hier een wezenlijk deel van uit; eenderde van alle voedsel op de wereld wordt weggegooid – en daarmee de energie die het kost om het te produceren. Een deel wordt teruggewonnen, omdat er steeds meer initiatieven komen waarin afval als grondstof dient.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen weggelegd voor multinationals. Het is volgens Van Zee begrijpelijk dat de moed je in de schoenen zakt als je de globale problematiek als mens, als ondernemer en als beleidsmaker op je af ziet komen. Waar moet je beginnen? Haar antwoord is: ‘Zorg dat je weet waar je staat en begin dan gewoon ergens.’ Op microniveau. ‘Denk groot, begin klein’, aldus Van Zee. Beginnen bij het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk bijvoorbeeld, is een stap die iedere ondernemer kan zetten. Hier zijn zeer toegankelijke web-tools voor.

QuickScan
Food2Future helpt bedrijven om hun maatschappelijke positie te versterken. De aanpak kan voor elk bedrijf anders zijn, maar richt zich altijd op een combinatie van drie elementen: bezieling, kennis en organisatie. Het resultaat hiervan is een concrete MVO-aanpak welke past bij het DNA van een bedrijf.

Als onderdeel van een QuickScan praat zij met drie sleutelfiguren in het bedrijf (ondernemer, productieleider en winkeldame) om de motivatie en de mogelijkheden voor MVO helder te krijgen. Waarom willen ze aan de slag met MVO? Hoe zien zij dit? En wat doen zij al?

Deze laatste vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende thema’s:
1. Energie & Emissies: energieverbruik en CO2-uitstoot van proces, winkel en logistiek
2. Afval & Verspilling: afvalreductie, afvalscheiding, hergebruik reststromen
3. Herkomst van grondstoffen en apparatuur: impact op milieu en mensenrechten
4. Personeel: toetsen op tevredenheid, ontwikkelingskansen, functies, veiligheid (arbo, sociale veiligheid, gezondheid), werksfeer en communicatie
5. Maatschappelijke betrokkenheid: leerbedrijf, buurtfunctie, vrijwilligerswerk personeel (steunt de ondernemer dat?)
6. Consument: wil voedselveiligheid, transparantie, gezond productaanbod, vriendelijke en deskundige bediening
7. Samenwerking: met leveranciers, klanten, buurtbewoners

Noodzaak
Behalve dat er een besparing in geld mogelijk is, is er volgens Van Zee een maatschappelijke noodzaak – en daarmee een bedrijfsmatige noodzaak – om MVO op de kaart te zetten.

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn in het voordeel, is haar stellige mening. ‘Zij hebben het grote pluspunt dat ze snel kunnen schakelen, ze kunnen op kleine schaal en op veel fronten tegelijk veranderingen aanbrengen.’

Juist voor ambachtelijke bedrijven is de groeiende groep bewuste consumenten, die de samenleving op een andere manier wil vormgeven, interessant. ‘Duurzaamheid wordt onderdeel van de kwaliteit van het product. En de ondernemer kan het rechtstreeks aan de klant vertellen – of het laten zien in zijn bedrijf.’ Zeker de hybride klant, die shopt bij supermarkt en ambachtelijke ondernemer, is daarmee te winnen.

Van Otterloo
Een voorbeeld waarbij de klant wordt betrokken bij duurzaam ondernemen, komt van Tom van Otterloo in De Steeg. De Rijn- en IJssel Energiecoöperatie in de gemeente Arnhem, waar De Steeg onder valt, roept klanten op via crowdfunding bij te dragen aan het milieu. In dit project ‘Lokaal voor lokaal’ kunnen burgers deelnemen in eenheden van €50 (zie afbeelding hieronder). Bij Van Otterloo is het doel om op het dak van de bakkerij zonnepanelen te installeren, zodat het bedrijf daar (grotendeels) de energie vandaan kan halen. Van Zee: ‘Zo’n project verhoogt de loyaliteit van de klant aan de bakker, het milieu is erbij gebaat en het scheelt de bakker stookkosten.’

Uit alle info die een meting in het bedrijf oplevert, rolt een bedrijfseigen plan en een doel, legt zij uit. ‘Wat is het doel van de ondernemer? Want behalve dat het leuk is om ermee bezig te zijn, is er de legitieme vraag: wat krijgen we ervoor terug?’

Pad
Sommige bedrijven zijn al ver met duurzaam ondernemen, ook kleinere bedrijven. Maar er zijn ook ondernemers in het kleinbedrijf die het gevoel hebben dat ze geen invloed kunnen uitoefenen en die duurzaam ondernemen niet relevant vinden.

Debora van Zee pareert dat idee. ‘Kijk naar wat je wél kunt doen. Je hoeft het niet perfect te doen, het is een pad, eigenlijk is het nooit klaar, als je maar in beweging komt.’

Reageer op dit artikel