artikel

‘Verlichte regels voor winkelgebieden’

Foodconcepten

Een restaurant dat zijn ingrediënten achterin zijn zaak te koop aanbiedt, ondernemers die spontaan een foodtruck inzetten, een koffiebus door de stad; de pilot ‘Verlichte regels voor winkelgebieden’ is nu halverwege. Welke projecten lopen er allemaal?

‘Verlichte regels voor winkelgebieden’
Een pilot-project in Oss: de koffiebus

Twaalf gemeenten experimenteren momenteel met reclame-, evenementen-, en welstandsbeleid en een mogelijke versoepeling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), openings- en venstertijden en een ruimere interpretatie van de Drank- en Horecawet. De twaalf zijn: Alkmaar, Beilen, Ede, Goes, Helmond, Oss, Roosendaal, Rotterdam, Sluis, Voorburg, Zeist en Zwolle. De pilot loopt tot oktober 2016, is onderdeel van de Retailagenda en wordt onder meer begeleid door Platform31.

Project leeft flink

Hanneke van Rooijen is projectleider bij Platform 31: “Het project leeft flink. Mengvormen van horeca en detailhandel liggen soms gevoelig. De horeca maakt zich soms zorgen over het behoud van een gelijk speelveld. Die zorg begrijpen we en nemen we weg door aan te geven dat ‘blurring’ ook mogelijkheden biedt voor horeca in detailhandel. Om inzichtelijk te maken wat er mogelijk is binnen de huidige Drank- en Horecawet, is de infographic ‘blurring’ ontwikkeld.

De verhouding tussen horeca en retail kan ook erg verschillen per gemeente. De projecten die nu succesvol zijn, zijn allemaal projecten waar vooraf goede afspraken zijn gemaakt onderling. Ondernemers zoeken elkaar daar juist op, wisselen bijvoorbeeld cadeaubonnen, producten en informatie uit. Zo is er ook een gemeente waar ze experimenteren met een gezamenlijke jaarvergunning voor alle evenementen.”
De deelnemende partijen gaan na oktober de pilot evalueren. Van Rooijen: “Het is een proces van bewustwording, we moeten kijken welke ruimte er is, wat mogelijk en wenselijk is, samen met de deelnemende winkelgebieden.”

Welke uitzonderingen zijn er in de pilot?

Nu de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’ halverwege is, blijkt dat er vaak meer mogelijk is binnen de bestaande regels dan gedacht. Enkele voorbeelden van ‘uitzonderingen’ die momenteel lopen:

* Markt-, standplaats-, of ventvergunning

Stel je wil het stadscentrum verlevendigen. Een oplossing kan zijn om een jaar lang op negen ‘wisselstandplaatsen’ in de stad te experimenteren met een initiatief. Via een korte aanvraag en snelle toetsing kunnen ondernemers (tegen beperkte vergoeding) of maatschappelijke initiatieven (gratis) hun foodtruck, mobiele kiosk, product- presentatie of marketingactie lanceren. Limiet? Een initiatief mag maximaal een week lang dezelfde standplaats exploiteren.
Uitzondering? De regels voor de wisselstandplaatsen zijn vastgelegd in een aanvullend reglement in de ‘Verordening pilot Verlichte regeldruk Centrum’.

* Drank- en Horecawet

Een ondernemer wil zijn wijnen laten proeven aan het winkelend publiek in zijn kaas- en notenwinkel. Zijn zaak valt echter strikt gezien onder detailhandel, maar is geen slijtersbedrijf. Ook heeft hij geen horecavergunning.
Uitzondering? Dankzij een expliciet gedoog- besluit van de burgemeester mogen klanten een jaar lang wijn proeven. Voorwaarden? Dat de winkelier zich houdt aan de leeftijdsgrens en aan de regels die gelden voor sociale hygiëne, brandveiligheid en openbare orde.

* Uitstallingenbeleid

Ondernemers wilden veertig kerstbomen inkopen voor de aankleding van hun straat. Het initiatief ontstond echter spontaan en er was geen tijd de procedure voor vergunningsaanvraag te doorlopen.
Uitzondering? De pilot bood hen de mogelijkheid om de straat direct en zonder procedures in kerstsfeer te hullen. De gemeentelijk projectleider daagt de ondernemers uit om meer van dit soort guerrilla-acties te bedenken.

* Drank- en Horecawet/ bestemmingsplan

Een horecaondernemer breidde zijn café-restaurant uit met een grote open keuken, extra zitplaatsen en een winkel waar hij houdbare food-producten verkoopt van externe leveranciers en huisgemaakte sauzen en dressings. Omdat het restaurant alcohol schenkt, mag de ondernemer echter geen producten verkopen in dezelfde ruimte.
Uitzondering? Deze winkel heeft een eigen entree maar ook een open verbinding met het restaurant.

* Terrassenbeleid

Horecaondernemers willen meebepalen over de grootte en de inrichting van hun terras. Het terrassenbeleid stond dit niet toe vanwege gedetailleerde eisen voor het uiterlijk van terrassen en benodigde vrije doorgangen.
Uitzondering? In plaats van gedetailleerde regels over afmetingen en materiaal van het terras(meubilair), worden er slechts kaders gesteld voor de ruimte die vrij moet blijven voor hulpdiensten en invaliden en afstemming met andere functies in de buurt.
Ondernemers hoeven voor een terras geen vergunning meer aan te vragen. Hiermee kunnen ze hun eigen uitstraling en inrichting geven aan het terras.

* Evenementenbeleid/ APV

Ondernemers willen meer bezoekers naar winkelgebieden trekken met het organiseren van evenementen. Ondernemers hebben echter moeite met de doorlooptijd van een vergunningsaanvraag en storen zich aan het herhaaldelijk invullen van dezelfde formulieren bij terugkerende evenementen.
Uitzondering? De ondernemers uit het (pilot)gebied maken gezamenlijk een jaarprogramma voor evenementen. Op basis daarvan stelt de gemeente een jaarvergunning op en licht ze evenementen uit waarvoor extra maatregelen nodig zijn. Effect? Naast diverse afwegingen en aanpassingen op regelvlak ontstaat er een wederzijds gevoel van collectieve verantwoordelijkheid voor een goed verloop. Zowel gemeente als ondernemers hebben daar baat bij.

Reageer op dit artikel