nieuws

Pilot VNG ‘verkoop winkelproducten in horeca’ van start

Consument

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) start op verzoek van een aantal gemeenten een pilot die verkoop van winkelproducten in de horeca mogelijk maakt. Bij wet is dit nu nog verboden. De pilot loopt van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017.

Pilot VNG ‘verkoop winkelproducten in horeca’ van start

Gemeenten hebben een aantal praktische knelpunten rond de uitvoering van de Drank- en Horecawet (DHW) voorgelegd aan de VNG met het verzoek onderzoek te doen naar oplossingen die aansluiten op de huidige praktijk. VNG wil met de onderzoekspilot ‘gemengde horecabestemming’ antwoord krijgen op de vraag in hoeverre het, met het oog op de horecawet, mogelijk is bepaalde mengvormen van horeca en detailhandel (blurring) toe te staan. Alle colleges van B&W en gemeentesecretarissen hebben inmiddels een mailing met toelichting en een inschrijfformulier ontvangen, zo meldt VNG. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij hun gemeente.

Aanmelding
Bedrijven die willen deelnemen moeten eerst uitzoeken of hun eigen gemeente deelneemt aan de pilot. Als dat het geval is kunnen ze zich aanmelden.

 

Reageer op dit artikel