blog

Voedselverdeling: kiest u voor probleem of oplossing?

Blog

In 2050 hebben we 9,1 miljard monden te voeden. In die behoefte kunnen we niet voorzien door alleen schaalvergroting en toegenomen efficiëntie. Het systeem loopt hopeloos vast. De bodem is uitgeput, er dreigt een tekort aan zoet water, fosfor en stikstof.

Voedselverdeling: kiest u voor probleem of oplossing?
Debora van Zee

Tegelijkertijd wordt wereldwijd een derde van het geproduceerde voedsel verspild. Overmatig gebruik van fossiele brandstoffen zorgt voor klimaatverandering. Monocultuur en pesticiden brengen onherstelbare schade toe aan de leefomgeving van vele planten, dieren en mensen.

De verdeling van voedsel is totaal scheefgegroeid. Twee miljard mensen lijden honger of zijn ondervoed en evenzoveel mensen worden ziek doordat ze te veel eten. Deze groeiende ongelijkheid zorgt voor veel leed aan beide kanten, maar ook voor onstabiliteit in de wereld.

Dit is genoeg reden om mij zorgen te maken over de toekomst van mijn twee jaar jonge zoontje en de kinderen van zijn generatie, maar ik kies ervoor om optimistisch te zijn. Ik ben namelijk niet de enige die inziet dat het zo niet langer kan. Wereldwijd zijn er mensen bezig met technologische- en sociale ontwikkelingen die een duurzaam voedselsysteem steeds dichterbij brengen. We zien vele kleine lokale burgerinitiatieven en creatieve start-ups, maar ook grootschalig wetenschappelijk onderzoek en verankering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het businessmodel van grote multinationals.

Taak voor (ambachtelijke) ondernemer?

‘Dat is allemaal mooi’, hoor ik u denken, maar wat kan ik daar als (ambachtelijke) ondernemer mee?’ Heel veel! U bent namelijk geworteld in de lokale maatschappij, u heeft geen aandeelhouders met pure focus op de korte termijn en u hebt korte lijnen met uw (lokale) leveranciers en uw medewerkers. Bovendien is de businesscase helder: bedrijven met een goed geïntegreerd MVO-beleid halen minstens 2 procent meer winstmarge en presteren stabieler in onzekere tijden. Dankzij directe winst door het terugdringen van verspilling van energie en grondstoffen, door toegenomen medewerkersbetrokkenheid (lees productiviteit!), meer innovatiekracht en een grotere loyaliteit van klanten.

De vraag is: kiest u voor het probleem of voor de oplossing?

Reageer op dit artikel