blog

Food: to bio or not to bio

Blog

Reguliere foodbedrijven kunnen zich het niet meer veroorloven om de biologische markt links te laten liggen. Daar waar de gehele voedingsmarkt in de afgelopen vijf jaar met net aan 1 procent groeide, daar groeide het biologische segment met ruim 11 procent blijkt uit recent onderzoek. Lees de blog van Martijn Rol, sectorspecialist Food bij Rabobank Bedrijven.

Food: to bio or not to bio

Biologisch groeit naar een marktaandeel dat geen niche meer genoemd kan worden, zo blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van onze bank. Deze opgaande lijn zal de komende jaren doorzetten, waarbij de verwachting is dat de omzet in biologische producten met gemiddeld 7 procent per jaar zal groeien. Grootste aanjager van de groei komt doordat steeds meer consumenten alert worden op de herkomst en kwaliteit van hun eten. Deze kritische consumenten kiezen vervolgers steeds vaker voor biologisch.

Vertrouwen consument
Deze keuze is niet vreemd aangezien biologisch het vertrouwen heeft van de consument na een aaneenschakeling van voedselschandalen. De consument ziet in de SKAL-regelgeving waar biologisch eten aan moet voldoen een soort keurmerk voor eerlijk, veilig en gezond voedsel. De resultaten van diverse studies tonen biobiodaarbij aan dat de consument denkt dat biologische voeding gezonder is dan niet-biologische voeding. Of dit ook daadwerkelijk ook zo  is, lijkt er niet toe te doen. In toenemende mate zal de consument vragen naar een hoger kwaliteit voedselproduct waarbij scherpe eisen worden gesteld aan de wijze waarop het voedsel geproduceerd is.

Vraag versus aanbod
De groei van 7 procent per jaar zal er toe leiden dat het marktaandeel van biologisch de komende tien jaar zal gaan verdubbelen. Dat biologisch, ondanks het positieve sentiment bij de consument, niet sneller groeit heeft twee redenen:

  • Enerzijds is het de hogere prijsstelling ten opzichte van reguliere voedingsproducten. De Nederlandse consument is gewend, of verwend, om een bijzonder lage prijs te betalen voor haar voedsel. Biologisch is nu eenmaal duurder en dit remt de groei van de vraag. Als het prijsverschil met reguliere producten kleiner wordt, dan zou de groei zelfs boven de 7 procent kunnen uitkomen. Dat kan bereikt worden door verdere professionalisering van de keten en hogere rotatiesnelheid op het schap van de foodretailer.
  • Anderzijds kan het aanbod ook niet zo snel groeien door de beperkte fysieke beschikbaarheid van verschillende biologische grondstoffen. Ook is het voor de foodketen essentieel om de reputatie van biologische voeding te koesteren door op strikte naleving van de regelgeving toe te zien.

Groen = Poen?

Martijn Rol

Auteur: Martijn Rol

Gezien de nog verwachte vraaggroei in biologisch dienen biologische concepten, varianten en innovaties hoog op de strategische agenda van alle bedrijven in de foodketen te staan. Het laaghangend fruit is vooral gelegen in producten die weinig bewerkingen hoeven te ondergaan of waar voor weinig bestanddelen hoeven te worden samengevoegd. Deze biologische producten zullen de komende jaren hun marktaandeel zien groeien, waardoor gesteld kan worden dat de schapruimte voor hun niet-biologische tegenhangers de komende jaren flink onder druk zal komen te staan.

Voor u als ondernemer dus de vraag of groen poen betekent of een regelrechte bedreiging voor uw businessmodel?

Ik ben erg benieuwd naar uw mening en de stappen die u wel of juist niet zet in groen! U kunt onder dit bericht reageren…

Deze blog is gebaseerd op recentelijk gepubliceerd onderzoek van de Rabobank naar de markt van biologische producten; de Nederlandse samenvatting – Biologische voeding (pdf)  en het GfK-onderzoek naar het eet- en koopgedrag van de Nederlandse consument i.o.v. de Rabobank.

Reageer op dit artikel