blog

Do’s en don’ts bij mengformules

Blog

Voor ondernemers die willen starten met bedrijven waarin horeca en retail, cultuur, dienstverlening en andere functies met elkaar worden gecombineerd gelden regels. Om meer helderheid te scheppen over wat wel en niet mag bij het mengen van detailhandel en horeca heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met Platform31 en BRO een infographic met voorbeeldsituaties gemaakt. 

Do’s en don’ts bij mengformules

In vier voorbeelden wordt qua regelgeving vooral gekeken naar de Drank- en Horecawet en het bestemmingsplan, omdat deze regels in de praktijk vaak als struikelblokken worden ervaren.

In de voorbeeldsituatie van een restaurant plus detailhandel wordt echtpaar Hendriks beschreven dat een restaurant runt en extra inkomsten wil genereren door streekproducten en schilderijen te verkopen, bij voorkeur vanuit het restaurant en tijdens openingstijden. Omdat in het restaurant ook alcohol geschonken wordt, is het volgens de Drank- en Horecawet niet toegestaan om artikelen te verkopen in dezelfde ruimte. Wel kunnen de schilderijen opgehangen worden in het restaurant met een verwijzing naar een webshop. Deze webshop moet echter een separaat bedrijf zijn. Het echtpaar Hendriks kan haar gasten wijzen op deze webshop, bijvoorbeeld door hen een kaartje mee te geven.

De streekproducten mogen, volgens dezelfde wet, niet in het restaurant zelf, maar wel in een afgescheiden ruimte in het bedrijfspand verkocht worden. Die ruimte moet voor bezoekers toegankelijk zijn, zonder door ruimtes te hoeven gaan waar alcohol wordt gedronken of opgeslagen. Een aparte toegang vanaf de straat is dus nodig. Een doorgang of doorkijk tussen beide ruimtes mag wel, bijvoorbeeld met een afsluitbaar hek. Omdat in deze ruimte overwegend levensmiddelen worden verkocht, mag er bovendien ook zwak alcoholhoudende drank worden verkocht om mee te nemen. Wat betreft de laatste optie, moet het echtpaar wel het bestemmingsplan en de lokale Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente controleren, want ook de gemeente verbindt vaak regels aan de combinatie van horeca en detailhandel.

Tips voor mengformules

• Als je alcohol wilt schenken bij een bestaande activiteit (of dat nu horeca of detailhandel is) is het van belang wat daarover in de Drank- en Horecawet staat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zwak alcoholisch (bier en wijn) en sterk alcoholisch.
• Bij ieder initiatief zijn de bepalingen uit het bestemmingsplan van belang.
• Sommige activiteiten kunnen niet in de zaak worden gerealiseerd, maar wél als onderdeel van een webshop (online verkoop).
• Het afscheiden van ruimtes of samenwerking met collega-ondernemers kan ook leiden tot realisatie van de plannen, binnen de daarvoor geldende regels.

Bekijk hier de blurring-poster van Platform 31

Reageer op dit artikel